8.00 AM - 17.00 PM 8.00 AM - 17.00 PM

Trao Giấy Chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Bê tông Đường Thủy tại Hội nghị của Sở Khoa học công nghệ TP.HCM

Tại Hội nghị “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH&CN trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo” do Sở Khoa học công nghệ TP.HCM tổ chức ngày 12/10, Công ty CP Bê tông Đường Thủy cùng 03 doanh nghiệp khác được trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động quan trọng của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM năm 2022.

Ông Phạm Thanh Tú - Giám đốc Cty CP Bê tông Đường Thủy (thứ 2 từ trái sang)

Theo Sở Khoa học công nghệ TP.HCM, hiện có hơn 100 doanh nghiệp KH&CN được cấp Giấy Chứng nhận, hiện còn hơn 700 doanh nghiệp đủ điều kiện cấp Giấy Chứng nhận.

TP.HCM hiện có 36 cơ sở ươm tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của khoảng 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, được xem là nguồn phát triển doanh nghiệp KH&CN cần được quan tâm thúc đẩy phát triển để xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp KH&CN hoạt động sôi động, chất lượng, từ đó hình thành các doanh nghiệp KH&CN cho TP.HCM.

Theo các chuyên gia, để phát triển doanh nghiệp KH&CN các cơ sở ươm tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cần kết nối với các cơ quan, ban, ngành để kịp thời có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ, thiết bị, chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước để nâng cao năng lực…

Tại Hội nghị, Sở Khoa học công nghệ TP.HCM đã trao Giấy Chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho 4 doanh nghiệp: Công ty CP Bê tông Đường Thủy, Công ty TNHH Gia Thái Doctortoan, Công ty TNHH Lavite và Công ty CP Khoa học kỹ thuật Phượng Hải./.