8.00 AM - 17.00 PM 8.00 AM - 17.00 PM
CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐƯỜNG THỦY
Pattern

CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐƯỜNG THỦY

- Trụ sở chính:

Số 29F5 đường DD9, KDC An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng:

Số 22H2 đường DN7, KDC An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện:

Số 126 Nguyễn Trung Trực, khóm 01, phường 02, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Địa điểm kinh doanh:

Số 118 Trần Văn Ơn, phường 01, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.