8.00 AM - 17.00 PM 8.00 AM - 17.00 PM
Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Thanh Quang

Chủ tịch HĐQT
Phạm Thanh Tú

Phạm Thanh Tú

Tổng giám đốc
Nguyễn Trung Tín

Nguyễn Trung Tín

Phó tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc Tân

Nguyễn Ngọc Tân

Giám đốc sản xuất
Phạm Thị Ngọc Nhâm

Phạm Thị Ngọc Nhâm

Kế toán trưởng
Trần Duy Tân

Trần Duy Tân

Trưởng phòng tổng hợp