8.00 AM - 17.00 PM 8.00 AM - 17.00 PM

Giải pháp cung cấp bê tông trên phương tiện đường thủy của Công ty CP bê tông Đường Thủy

Qua nhiều năm triển khai trong thực tiễn, Công ty CP bê tông Đường Thủy đã thành công trong việc tìm ra giải pháp cung cấp bê tông tươi cho các dự án, công trình ở những vị trí gần bờ và trên biển.

 

Video giới thiệu giải pháp cung cấp bê tông trên phương tiện đường thủy của Công ty CP bê tông Đường Thủy